Under åren 2013–2017 har jag haft ett konsultuppdrag hos Swebus marknadsavdelning. Jag har främst arbetat med att ta fram banners, annonser, nyhetsbrev och annat material för Swebus interna och externa kommunikation. 
Här nedan följer ett axplock av de uppdrag jag haft, utan någon inbördes ordning! 
#imamelibussen
Tillsammans med artisterna Silvana Imam och Beatrice Eli arrangerade Swebus en gratis fest under Prideveckan 2015. Festen började ombord på #imamelibussen. På bussen arrangerades också en poesiutställning med texter skrivna av Beatrice och Silvanas fans.
Arbetsgrupp: Therese Kjellson/Greenhill Relations, Christel Grip/Swebus.
Familjesommar
Familjesommar är en återkommande sommarkampanj riktad mot barnfamiljer. I kampanjen ingår bannerannonsering och en karta med populära familjeresmål på swebus.se. För familjesommar har jag skapat en grafisk plattform med formspråk för annonser och webbgrafik.
Back to Top