Sedan 2011 har jag arbetat åt SVT som leverantör av grafisk formgivning och kommunikation. Under dessa år har jag tagit fram en mängd foldrar, kataloger, vepor och annat material för Svt:s interna och externa kommunikation. 
Här nedan följer ett urval av de uppdrag jag haft, utan någon inbördes ordning! 

Public service-redovisning
Uppdrag: SVT:s public service-redovisningar 2014–2020. Arbetsgrupp: Jocke Norberg och Marina Krig /SVT Strategi. 
För Public service-redovisningen 2019 har Alexandra Hjelm varit projektledare.

Ditt SVT
Uppdrag/Pitch: Ta fram ett förslag för ny form till SVTs personaltidning Ditt SVT.
Mitt förslag på upplägg: Tidningen ges en tydligare funktion. Tydligare åtskillnad mellan kortare (plock) och längre läsning, reportage.

Back to Top