Under åren 2011–2015 har jag haft ett ramavtal med SVT som leverantör av grafisk formgivning och kommunikation. Under dessa år har jag tagit fram en mängd foldrar, kataloger, vepor och annat material för Svt:s interna och externa kommunikation. 
Här nedan följer ett urval av de uppdrag jag haft, utan någon inbördes ordning! 

Public service-redovisning
Uppdrag: SVT:s public service-redovisningar 2014, 2015 och 2016. Arbetsgrupp: Jocke Norberg och Marina Krig /SVT Strategi. 

Ditt SVT
Uppdrag/Pitch: Ta fram ett förslag för ny form till SVTs personaltidning Ditt SVT.
Mitt förslag på upplägg: Tidningen ges en tydligare funktion. Tydligare åtskillnad mellan kortare (plock) och längre läsning, reportage.

Back to Top