Svenska museer
Tidningen Svenska museer gavs under åren 2002–2004 ut med ett nummer per år som pappers-tidning och med fyra-fem nummer per år som löpande webtidskrift. Jag ansvarade för form och layout för tidningarna under dessa år. Tidningen har blivit nominerad till Svenska Publishing-priset.
För webtidningens kodning stod Chrille Peterson.
Tidningen Svenska Museer. Illustrationer Erica Jacobsson.
Programblad för Museiveckan: Museet i den internationella samhällsutvecklingen.
Back to Top