Med start 2011 har jag formgivit boken Juridik – civilrätt, straffrätt, processrätt. Boken är en översiktsbok och används på många grundutbildningar i juridik. Genom åren har det kommit att bli hela fem utgåvor och flera nytryck. 
Bokserien har vuxit till att omfatta en övningsbok, en ordbok och tidigare också en app för smartphone. 
Appen Juridik hörde till bokserien. Jag formgav appen, Appbyrån i Malmö stod för interaktionsdesign och teknisk utveckling. 
Value Företagsekonomi är ett nytt läromedel i grundläggande företagsekonomi för gymnasiet med fokus på ett samhälle i förändring och på hållbarhet. Omslagsillustrationer av Susanne Engman.
Företagsekonomi i praktik och princip är ett läromedel i ämnet Företagsekonomi för högskolan.
Back to Top