Med start 2011 formgav jag boken Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt. Boken är en  översiktsbok och används på många grundutbildningar i juridik. Genom åren har det kommit att bli hela fyra utgåvor och flera nytryck av boken Juridik. 
Bokserien har vuxit till att också omfatta en övningsbok, en ordbok och en app för smartphone. 
Appen Juridik finns att köpa på Appstore och på Google Play. Jag har formgett appen, Appbyrån i Malmö har stått för interaktionsdesign och teknisk utveckling. 
Back to Top