Pitch 2011: Kampanj för Järfälla Kommun. "En tredjedel naturreservat".
Vi fick i uppdrag att ta fram en kampanj som lanserar Järfälla som den stadsnära gröna kommunen. Arbetsgrupp: Anna Markevärn, Jennifer Williams och Mats Jansson.
Back to Top