Under senare år har forskningen tagit stora kliv framåt i förståelsen av hjärnan. Samtidigt lever vi i en tid när vi fullkomligen översköljs av intryck. Bli Hjärnsmart av Johan Rapp är en bok om hjärnan och om inlärning som vänder sig till unga och ger handfasta tips. 
Jag har gjort layout och typografi till boken. Anders Worm har illustrerat.
Back to Top